Odporność psychiczna

System wewnętrznej rodziny SWR. Wprowadzenie do modelu

#books

Schwartz Richard C.

przekład: Michał Sterczyński

ISBN 978-83-945-45-60-4

Dialogue Unlimited

2017

Terapia metodą Systemu Wewnętrznej Rodziny cieszy się w psychoterapii szybko rosnącą popularnością. Metoda rozwinęła się w ciągu ostatnich trzydziestu lat i jest innowacyjnym podejściem do zrozumienia i rozwiązywania ludzkich problemów. SWR pokrzepia na duchu i działa w niepatologizujący sposób. SWR pomaga nam uleczyć się poprzez wsłuchanie we własne wnętrze, w nasze różne „części” – uczucia i myśli. W trakcie tego procesu następuje wyzwolenie od ekstremalnych przekonań, emocji, wrażeń i popędów ograniczających życie.

Po wyzwoleniu się mamy większy dostęp do JA, naszego najcenniejszego zasobu, i łatwiej nam iść przez życie, czerpiąc z jego mądrości i siły. W tej książce Schwartz proponuje proste ćwiczenia przyspieszające proces nauki i przedstawia podstawowe założenia metody w sowim ujmującym, łatwym do zrozumienia i osobistym stylu.

<script type="text/javascript" src="https://buybox.click/js/bb-loader.min.js" async=""></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="bb-widget" id="buybox-9ejj" data-bb-id="2026" data-bb-oid="31230442" ></div>

o mnie

Pomagam kobietom radzić sobie ze stresem, złością i innymi trudnymi emocjami. Również tym, które zmagają się ze szczególnym rodzajem stresu, stresem rodzicielskim. Pracuję w duchu ACT (terapii akceptacji i zaangażowania), w oparciu o techniki uważności oraz inne poparte badaniami naukowymi metody redukcji stresu i regulacji emocji.