Odporność psychiczna

Odporność psychiczna
Strategie i narzędzia rozwoju

#books, #coaching

Doug Strycharczyk, Peter Clough

przekład: Sylwia Pikiel

ISBN 978-83-7489-692-4

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Sopot 2017

Dlaczego pomimo tych samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niektórzy z nas lepiej radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami? To pytanie nurtuje chyba nas wszystkich. Również autorzy książki na nim oparli swoje badania. Odpowiedź nie jest prosta, dzięki nim wiadomo już jednak, że stoi za tym odporność psychiczna. Czym ona jest? Dlaczego jedni są bardziej, inni mnie odporni? Otóż nie do końca tak można stawiać sprawę. Bardziej trafne jest powiedzenie, że każdy z nas jest odporny inaczej… Co więcej – poszczególne składowe odporności psychicznej można ćwiczyć, a dzięki temu coraz lepiej radzić sobie ze stresem, a tym samym w ogóle lepiej sobie radzić w życiu. Jak? W książce jest wiele strategii i ćwiczeń, które nam pomogą.

o mnie

Pomagam kobietom radzić sobie ze stresem, złością i innymi trudnymi emocjami. Również tym, które zmagają się ze szczególnym rodzajem stresu, stresem rodzicielskim. Pracuję w duchu ACT (terapii akceptacji i zaangażowania), w oparciu o techniki uważności oraz inne poparte badaniami naukowymi metody redukcji stresu i regulacji emocji.