W swojej pracy mentora wykorzystuję elementy coachingu, styl coachingowy, filozofię coachungu. uważam, że samoświadomość klienta prowadzi go do lepszych rezultatów.